Chính Sách Mua Hàng

07.05.2020

Hướng Dẫn Mua Sản Phẩm Trên Website ElinkGate

 

Bước 1 :  Đăng Ký Tài Khoản

Link: https://elinkgate.net/sign-up/

 

Bưới 2:   Đăng Nhập Tài Khoản Đăng Ký

Link: https://elinkgate.net/log-in/

 

Bước 3:   Chọn Sản Phẩm Cần Mua

https://elinkgate.net/products-category/

 

Bước 4 :  Vào tiến hành thanh toán

https://elinkgate.net/checkout/?lang=vi

 

Bước 5 : Nhập Đầy Đủ Thông Tin

https://elinkgate.net/checkout/?lang=vi

 

Bước 6 : Chọn Cổng Thanh Toán

 

Bước 7 : Hoàn Thành Đơn Hàng .

 

 

Đang tìm thiết bị

Hủy.