• Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ tại URL sauhttp://www.elinkgate.net/contact
  • Email : info@elinkgate.com
  • Hotline : 028 7307 7337 

 

eLinkMe được cấp phép theo máy tính. Điều này có nghĩa là thiết bị chỉ hỗ trợ những máy tính đã được cấp license. Việc cắm thiết bị vào một máy tính trái chưa được cấp phép sẽ không thể sử dụng tính năng điều khiển từ xa.

Mặc dù chúng tôi không cung cấp eLinkMe miễn phí cho các nhà cung cấp hỗ trợ, chúng tôi cung cấp một mức giá chiết khấu, cho phép họ đóng gói eLinkMe vào dịch vụ của họ.

Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng phần mềm tập trung vào đại lý cho phép các chuyên gia hỗ trợ từ xa kết nối PC của họ với người dùng eLinkMe. Ứng dụng đại lý này có sẵn để tải về từ máy chủ của chúng tôi.

Bạn chỉ cần cung cấp cho khách hàng của mình một eLinkMe đã được thiết lập kết nối vào tài khoản dịch vụ Cloud của bạn. Nếu khách hàng của bạn đã có eLinkMe, bạn có thể gửi thông tin về tài khoản của bạn để khách hàng thiết lập sau đó bạn có thể sử dụng dịch vụ truy cập từ xa với khách hàng của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký tài khoản với eLinkMe Cloud và tải xuống ứng dụng điều khiển từ xa.

Trả lời: Có hai kịch bản ở đây, công ty của bạn có thể sẽ phù hợp với một trong hai loại này.
1) Công ty của bạn hiện không sử dụng bất kỳ cơ sở hạ tầng chuyên dụng nào. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần đăng ký tài khoản, tải xuống phần mềm đại lý từ xa và cung cấp eLinkMe cho người dùng từ xa.
2) Bạn đã có sẵn một số cơ sở hạ tầng và muốn tìm cách kết hợp eLinkMe vào đó. Trong trường hợp này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thảo luận về nhu cầu của bạn.

Trong tương lai, có thể sao lưu toàn bộ eLinkMe của bạn vào máy chủ của chúng tôi.

LastPass lưu dữ liệu password của bạn trên Server của họ dưới dạng mã hóa. Thiết bị elinkMe lưu thông tin password của bạn trên thiết bị elinkMe dưới dạng mã hóa và bạn có thể dùng bất kỳ khi nào ngay cả khi không có kết nối Internet

Phần mềm KeePass cho phép lưu bảo mật các thông tin mật khẩu trên một file mã hóa lưu trên đĩa cứng… eLinkMe cũng áp dụng phương pháp như vậy nhưng dữ liệu được lưu trên bộ nhớ bảo mật của elinkMe và phần mềm mã hóa và giải mã được tích hợp sẵn trong thiết bị.

Có, bằng cách sử dụng ứng dụng eLinkMe Manager, người dùng có thể xem và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu mật khẩu của họ. Quyền truy cập vào tính năng này được bảo mật bằng cách yêu cầu nhập mã PIN.

Đang tìm thiết bị

Hủy.