Gửi yêu cầu demo

Demo Sản Phẩm 01

Cáp USB 2.0 A đến B -1M giúp bạn kết nối thiết bị eLinkKVM của bạn với Máy tính thông qua Cổng USB B trên thiết bị eLinkKVM. Hỗ trợ tốc độ lên tới 480Mbps.

Đặc biệt hỗ trợ công nghệ truy cập từ xa cho

  • Trung tâm dữ liệu
  • Doanh nghiệp

Demo Sản Phẩm 02

eLinkMe là một hệ thống cho phép người dùng kết nối và nhận sự hỗ trợ của các chuyên gia CNTT trên toàn thế giới theo một cách Đơn giản và an toàn.

Đặc biệt hỗ trợ công nghệ truy cập từ xa cho

  • Trung tâm dữ liệu
  • Doanh nghiệp
  • SME

Đang tìm thiết bị

Hủy.