Phần Mềm elinkViewer

VND

VND

Tình trạng

Phần Mềm elinkViewer - Windows ( Còn hàng )

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: eLinkMe-1620-4-1-2 Danh mục:
  • Cho phép lấy tín hiệu bàn phím, con chuật
  • Điều khiển toàn bộ chức năng remote elinkKVM
  • Tranfer file từ máy cục bộ lên máy điều khiển từ xa.
  • Kết nối thông sống vpn
  • Kết nối 3G,4G
img

Đang tìm thiết bị

Hủy.